Kategoria
DB

Instrukcje alarmowe - oznakowania

Sytuacje zagrożenia wiążą się z ogromnym stresem dla osób w nich uczestniczących. Jasne i czytelne instrukcje pozwalają osobie działającej pod wpływem takiego stresu na szybką reakcję w momencie pożaru, wypadku czy poważnej awarii, ponieważ przedstawiają właściwe schematy postępowania. Proponujemy Państwu szeroką gamę instrukcji, a także niezbędne uzupełnienie znaków bezpieczeństwa - tabliczki telefonów alarmowych. Zastosowanie kompilacji tych znaków znacząco zwiększa bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających w danym obiekcie oraz pozwala uniknąć kar wynikających z zaniechania stosowania powyższych oznakowań.