Kategoria

Oznakowania miejsc

Odpowiednie oznakowanie miejsc jest kluczową sprawą w kwestii bezpieczeństwa zarówno w miejscach publicznych jak i w zakładach pracy czy budynkach mieszkalnych. Czytelna informacja o rozmieszczeniu istotnych w sytuacji zagrożenia punktów jest jedną z najistotniejszych spraw. Odpowiednie oznakowanie ciągów komunikacyjnych, punktów ewakuacyjnych, czy punktów pomocy medycznej znacząco podnosi bezpieczeństwo – w sytuacji zagrożenia istotnie ułatwia ewakuację i pracę służb ratunkowych gdzie kluczową rolę odgrywa czas reakcji. Oferujemy Państwu szeroką gamę znaków oraz materiałów z jakich są wykonane. Jednocześnie chcemy zwrócić uwagę na oferowane przez nas różnorakie metody montażu znaków, które pozwalają na dostosowanie widoczności w zależności od ich umiejscowienia i dobranie najbardziej optymalnych rozwiązań.
Strona:
  1. 1
  2. 2
Strona:
  1. 1
  2. 2