Kategoria
ED

Oznakowanie przestrzenne (ED)

Oznakowanie przestrzenne (ED), to sposób znakowania ważnych miejsc związanych z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Najczęściej w formie przestrzennej umieszczane są znaki oznaczające miejsce lokalizacji hydrantu, czy też miejsce zbiórki w przypadku ewakuacji. Znaki te pozwalają dostrzec dany punkt z różnych pozycji, nie tylko z pozycji osoby stojącej vis a vis znaku. Zastosowanie oznakowania przestrzennego może mieć kolosalne znaczenie w sytuacjach ekstremalnych, gdy czas na reakcję odgrywa zasadniczą rolę. Stosując oznakowanie przestrzenne podnosimy poziom bezpieczeństwa pracowników w zakładzie pracy, czy też uczniów w szkole.