Kategoria
AA

Oznakowania ostrzegawcze i ewakuacyjne

Bezpieczeństwo osób przebywających w budynku zawsze powinno być kwestią priorytetową. Przestrzeganie przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych wiąże się także z koniecznością prawidłowego oznakowania budynku lub miejsca pracy znakami bezpieczeństwa. Obowiązek rozmieszczenia znaków spoczywa na zarządcach budynku lub pracodawcach. Odpowiednie oznakowanie zgodne z obowiązującymi wytycznymi to konieczne wyposażenie, które w razie zagrożenia umożliwia sprawne przeprowadzenie akcji ewakuacyjnej – znaki informują o przebiegu drogi ewakuacyjnej, ewentualnych przeszkodach, miejscach bezpiecznej zbiórki oraz punktach medycznych. W ofercie sklepu znajdą Państwo znaki spełniające normy: • PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja • PN-EN ISO 7010 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa • PN PN-97/N-01256/04 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe
Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6