Znaki i instrukcje BHP w najlepszych cenach

Znaki oraz piktogramy BHP stanowią podstawowe wyposażenie placówek publicznych, miejsc pracy i budynków, w których należy spełniać normy BHP ujęte w aktach prawnych związanych z odpowiednią eksploatacją danej przestrzeni.

Proponowane kategorie

Proponowane produkty

Znaki BHP stanowią podstawowe wyposażenie placówek publicznych, miejsc pracy i budynków, w których należy spełniać normy BHP ujęte w aktach prawnych związanych z odpowiednią eksploatacją danej przestrzeni.

Podział znaków bezpieczeństwa BHP – ostrzegawcze, zakazujące, nakazujące, ewakuacyjne oraz informacyjne

Znaki BHP stworzone zostały po to, by zapewnić bezpieczeństwo kadry i osób odwiedzających placówki publiczne, miejsca pracy i inne budynki, gdzie zastosowanie ich jest wskazane z perspektywy prawnej. Regulacji odnośnie funkcjonowania znaków bezpieczeństwa jest kilka. Jedną z nich jest „Dyrektywa Rady 92/58/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących znaków bezpieczeństwa i/lub zdrowia w miejscu pracy”. Z niej wynika między innymi podział znaków bezpieczeństwa na ostrzegawcze, zakazujące, nakazujące, ewakuacyjne i informacyjne. Te pierwsze – ostrzegawcze, służą przede wszystkim poinformowaniu osób będących w danym miejscu o potencjalnym zagrożeniu.

Znaki zakazujące przedstawiają, jakie zachowania mogą prowadzić do spowodowania niebezpieczeństwa. Tabliczki informacyjne BHP o charakterze nakazującym ukazują, jak powinny zachować się osoby w danej sytuacji. Najczęściej możemy spotkać się z piktogramami BHP przedstawiającym drogę ewakuacyjną, miejsce zbiórki, ulokowanie gaśnic i inne podstawowe oznaczenia BHP pomagające zachować odpowiednią procedurę w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu. Znaki BHP informacyjne są natomiast oznaczeniami, które pełnią funkcję inną niż wyżej wymienione znaki zgodne z podziałem Dyrektywy 92/58/EWG. Inne normy odnoszące się do znaków BHP to PN-93/N-01256/03, PN-92/N-01252, PN-N-01256-5:1998, ISO 7010 i wielu innych. W celu ustalenia, jakie znaki BHP oraz tablice powinny znaleźć się w danej przestrzeni, by spełniać wszelkie istotne normy bezpieczeństwa, zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

Co wyróżnia oznaczenia BHP?

Znaki BHP o różnym przeznaczeniu najczęściej przyjmują funkcję piktogramów, tabliczek oraz tablic większych wymiarów. Najczęściej wykazują się one sporym poziomem trwałości i prostą przejrzystością – mają w końcu pełnić swoją funkcję w warunkach zadymienia, czy pożaru, a w codziennej użyteczności muszą być dobrze widoczne. By oznaczenie BHP mogło się wyróżniać, posiada określoną barwę. Ponadto musi znajdować się ono w miejscu łatwo dostępnym wzrokowo. Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury BHP jest obowiązkiem pracodawcy. Jej brak może wiązać się z nałożeniem wysokiej kary finansowej.

Znaki BHP dostępne w ofercie sklepu Znaki24.pl

W naszej ofercie znajdują się znaki ewakuacyjne i ratunkowe, znaki przeciwpożarowe, znaki informacyjne i te stworzone z myślą o budownictwie. Dysponujemy wszelkimi istotnymi piktogramami i standardowymi instrukcjami BHP. Z powodzeniem sprawdzą się one w miejscach pracy, w których ważne jest zachowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Wszystkie znaki oraz tablice dostępne na naszej stronie są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami na terenie naszego kraju. Cechuje nas znajomość aktualnych wytycznych prawnych, doświadczenie w realizacji projektów związanych z BHP i atrakcyjna oferta.