Kategoria
IA

Instrukcje BHP

Zgodnie z przepisami dotyczącymi ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) „§ 41. 1. Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 1) stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników; 2) obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych; 3) postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi; 4) udzielania pierwszej pomocy.” Państwowa Inspekcja Pracy podczas kontroli zwraca uwagę na wyposażenie miejsca pracy w instrukcje BHP, dlatego należy zadbać by były dostępne i czytelne. Brak dopełnienia tego obowiązku może skutkować karą pieniężną. W naszej ofercie znajdą Państwo instrukcje ogólne, wydziałowe oraz pełną gamę instrukcji stanowiskowych - dysponujemy jedną z największych ofert znaków BHP na rynku. Wszystkie instrukcje dostępne w naszym sklepie zostały opracowane przez specjalistów w dziedzinie BHP.

Strona:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. ...
  5. 6
Strona:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. ...
  5. 6