Kategoria
IA

Instrukcje BHP

Instrukcja BHP pozwala na usystematyzowanie procedur mających na celu zachowanie odpowiedniego bezpieczeństwa w budynkach, gdzie może wystąpić zagrożenie dla osób w nich przebywających.

Czym jest instrukcja BHP? Gdzie powinny znajdować się plansze tego typu?

Instrukcje BHP to standardowe wyposażenie placówek, w których w danym pomieszczeniu może wystąpić zagrożenie życia lub zdrowia osób w nim przebywających. Dotyczą one przede wszystkim zakładów pracy, szkół, urzędów, czy budynków o innej użyteczności publicznej. W praktycznie każdym budynku może wystąpić zagrożenie dla życia i zdrowia – czy to z powodu cech konstrukcyjnych budynku, czy błędu ludzkiego, na przykład awarii aparatury. Dlatego sytuacji, w których należy wyposażyć się w odpowiednie plansze i oznaczenia, jest naprawdę wiele. Szczególnie że plansze tego typu są w stanie odpowiadać na konkretne potrzeby danej placówki w danym momencie. Przykładowo, w naszej ofercie są także instrukcje BHP, które dostosowane zostały do warunków zaostrzonego rygoru higienicznego, będącego rezultatem aktualnej sytuacji zagrożenia epidemicznego. Pozwalają one na poinformowanie osób przebywających na danej przestrzeni na przykład o konieczności posiadania maski, zachowania odległości, czy mycia rąk.

Instrukcje BHP – sposoby bezpiecznego wykonywania pracy

Instrukcje BHP zawierają informacje również o sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia. Może to być zarówno wyżej poruszana kwestia standardu higieny, ale także udzielania pomocy przedmedycznej, obsługi jakiegoś narzędzia, czy instrukcji BHP w danym biurze, szkole lub innej placówce. Jednym ze szczególnych przykładów instrukcji BHP może być instrukcja BHP stanowiskowa. Stanowiskowe instrukcje BHP zawierają informacje związane z zagrożeniami bezpośrednio związanymi z danym stanowiskiem. To w kwestii pracodawcy jest zastanowienie się nad tym, jakie wytyczne powinny obowiązywać na stanowiskach pracy, które głównie są zależne od specyfiki konkretnego zakładu pracy. Istnieje co prawda wiele gotowych plansz, które posiadają przekaz kierowany do pracowników na popularnych stanowiskach – na przykład obsługi maszyny do oprawy dokumentów, magla elektrycznego, dezynfekcji narzędzi, zszywacza pneumatycznego, prasy do makulatury, czy konserwacji urządzeń w instalacjach o konkretnym typie. W większości przypadków wystarczy sięgnąć po przemyślany i zgodny z aktualnymi wytycznymi wzór z naszego asortymentu na stronie Znaki24.pl. Posiadamy niezwykle bogaty asortyment tego typów produktów, które znakomicie sprawdzają się w placówkach publicznych, miejscach pracy, budynkach mieszkaniowych i innych miejscach, gdzie powinny być instrukcje BHP.

Instrukcje BHP – cena bezpieczeństwa nie musi być wysoka

Wszystkie instrukcje BHP dostępne na naszej stronie spełniają wytyczne aktualnie obowiązującego prawa. Oferujemy przejrzyste, profesjonalnie wykonane i odporne na warunki zewnętrzne plansze, które zgodne są z podstawowymi normami odnoszącymi się do zachowania BHP w danej przestrzeni, m.in. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) „§ 41. 1. Nasza oferta przewiduje produkty skierowane zarówno dla placówek publicznych, jak i przedsiębiorstw. Zapraszamy do zapoznania się z naszym asortymentem w bardzo atrakcyjnych cenach.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)

„§ 41. 1. Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

 • 1) stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników;
 • 2) obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych;
 • 3) postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;
 • 4) udzielania pierwszej pomocy.”

Państwowa Inspekcja Pracy podczas kontroli zwraca uwagę na wyposażenie miejsca pracy w instrukcje BHP, dlatego należy zadbać by były dostępne i czytelne. Brak dopełnienia tego obowiązku może skutkować karą pieniężną.

W naszej ofercie znajdą Państwo instrukcje BHP ogólne, wydziałowe oraz pełną gamę instrukcji stanowiskowych - dysponujemy jedną z największych ofert znaków BHP na rynku. Wszystkie instrukcje dostępne w naszym sklepie zostały opracowane przez specjalistów w dziedzinie BHP.

Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6