Kategoria
HB

Ostrzegawcze - uzupełniające (HB)

Tablice ostrzegawcze urządzeń elektrycznych HB stanowią uzupełnienie tabliczek HA. Zawierają podobny zestaw znaków mających za zadanie ostrzec przed niebezpieczeństwem jakie niesie ze sobą wysokie napięcie. Znaki bhp HB zostały dodatkowo uzupełnione o opisy jednoznacznie wskazujące z jakim rodzajem niebezpieczeństwa związanego z prądem elektrycznym mamy do czynienia. Tabliczki ostrzegawcze elektryczne HB zostały opracowane przez specjalistów BHP i spełniają normę PN-E-08501:1988. Oznaczenia występują w różnych formatach i są zgodne z obowiązującym w Polsce prawem. Sprawdź Ostrzegawcze - uzupełniające (HB)