Kategoria

Zestawy Instrukcje BHP

Instrukcje BHP to standardowe wyposażenie placówek, w których w danym pomieszczeniu może wystąpić zagrożenie życia lub zdrowia osób w nim przebywających. Dotyczą one przede wszystkim zakładów pracy, szkół, urzędów, czy budynków o innej użyteczności publicznej. W praktycznie każdym budynku może wystąpić zagrożenie dla życia i zdrowia – czy to z powodu cech konstrukcyjnych budynku, czy błędu ludzkiego, na przykład awarii aparatury. Dlatego sytuacji, w których należy wyposażyć się w odpowiednie plansze i oznaczenia, jest naprawdę wiele. Szczególnie że plansze tego typu są w stanie odpowiadać na konkretne potrzeby danej placówki w danym momencie. Przykładowo, w naszej ofercie są także instrukcje BHP, które dostosowane zostały do warunków zaostrzonego rygoru higienicznego, będącego rezultatem aktualnej sytuacji zagrożenia epidemicznego. Pozwalają one na poinformowanie osób przebywających na danej przestrzeni na przykład o konieczności posiadania maski, zachowania odległości, czy mycia rąk.