Kategoria
GG

Znaki informacyjne (GG) - oznaczenia

W kategorii znaki informacyjne GG można znaleźć piktogramy do oznaczeń punktów udzielania pierwszej pomocy oraz oznaczenia pomieszczeń sanitarnych. Znaki GG ochrony i higieny pracy zostały zaprojektowane przez specjalistów BHP zgodnie z najnowszymi przepisami Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) i spełniają normę PN-N-01256-03:1993. Wszystkie dostępne w sklepie oznaczenia bhp informacyjne są trwałe, estetycznie wykonane, zgodne z przepisami BHP .