Kategoria
BA

Znaki przeciwpożarowe

Przepisy wymagają, aby sprzęt ppoż. oraz elementy instalacji gazowych i elektrycznych takie jak zawory, czy wyłączniki prądu, przyciski alarmowe i telefony bezpieczeństwa, a także inne elementy związane z ochroną ppoż. były odpowiednio oznakowane. W naszej ofercie znajdą Państwo również zestaw graficznych znaków ppoż. w postaci tablic tekstowych, stosowanych najczęściej na zewnątrz budynków.

Strona:
  1. 1
  2. 2
Strona:
  1. 1
  2. 2