Kategoria
AB

Znaki ewakuacyjne - techniczne środki przeciwpożarowe (AB)

Kompleksowa oferta fotoluminescencyjnych znaków przeznaczonych do oznaczania kierunku ewakuacji oraz drzwi i wyjść na drodze ewakuacyjnej. W celu prawidłowego oznaczenia drogi ewakuacyjnej z każdego miejsca w budynku powinien być widoczny przynajmniej jeden znak wskazujący kierunek ewakuacji. Polecamy również Państwa uwadze:
- Znaki ewakuacyjne podstawowe: Kliknij link
- Znaki ewakuacyjne uzupełniające: Kliknij link