Kategoria
CLP

Oznakowanie substancji chemicznych (CLP)

Zgodnie z wprowadzonym w Unii Europejskiej rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, które zostało oparte na systemie klasyfikacji i harmonizowania chemikaliów, stworzonym przez ONZ, od 2009 roku wszystkie chemikalia powinny posiadać tzw. oznakowanie CLP (ang. classification, labelling and packaging). Warto mieć świadomość, jak wyglądają takie znaki i w jakich sytuacjach mają one zastosowanie.

Piktogramy CLP – co przedstawiają te znaki?

Zadaniem piktogramów chemicznych zgodnych z wyżej wymienionym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego jest wskazywanie w czytelny i zrozumiały sposób na zagrożenia, związane z poszczególnymi produktami, w skład których wchodzą substancje chemiczne. Przykładowymi oznakowaniami CLP są zatem znaki, wskazujące na produkt łatwopalny, produkt pod ciśnieniem, produkt wybuchowy czy też produkt utleniający. Równie często spotkać można oznaczenia wskazujące na produkt żrący, ostrzegające przed produktem bardzo toksycznym, a także oznaczające produkt niebezpieczny dla środowiska, czego symbolem jest widoczne na piktogramie uschłe drzewo i śnięta ryba w rzece.

Ponadto wśród znaków CLP znajdują się także dwa dość niecodzienne piktogramy – pogrubiony wykrzyknik umieszczony na odpowiedniej tarczy znaku wskazuje na produkt zagrażający zdrowiu, natomiast symbol postaci, która od środka ulega wyniszczaniu, oznacza produkt poważnie zagrażający zdrowiu. Dla zwrócenia uwagi na potencjalne zagrożenie nie tylko piktogram przedstawiany jest w wyraźny sposób – także tarcza wraz z obramowaniem znaku zwracają na siebie uwagę, przyciągając wzrok i ostrzegając przed potencjalnym niebezpieczeństwem.

Oznaczenia substancji niebezpiecznych – znaki CLP

Zgodnie z rozporządzeniem CLP, piktogramy wskazujące rodzaj zagrożenia opierają się na globalnie zharmonizowanym systemie klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Jak wynika z tego założeń systemu, znaki te mają kształt kwadratu, który ustawiony jest na wierzchołku. Charakteryzują się czerwonym obramowaniem oraz białą tarczą, na której zaprezentowany jest centralnie umieszczony czarny symbol, czyli piktogram CLP.

Ujednolicone w ten sposób oznakowanie substancji chemicznych pozwala w czytelny i zrozumiały dla użytkownika sposób oznaczać te produkty, które wiążą się z potencjalnym zagrożeniem, dotyczącym właściwości chemicznych. Dzięki nim możliwe jest odpowiednie obchodzenie się z tego typu materiałami, przechowywanie ich we właściwy sposób i wdrożenie innych środków zapobiegawczych, chroniących przed wspomnianymi zagrożeniami.