Kategoria
DD

Instrukcje medyczne (DD)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami instrukcje udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej należy umieszczać w miejscach widocznych, wszędzie tam gdzie występuje zagrożenia dla zdrowia. W instrukcji postępowania w czasie wypadku powinna znajdować się informacja, określająca sposób zachowania się w sytuacji niebezpiecznej dla zdrowia i życia człowieka. Brak umieszczenia instrukcji w miejscu pracy może skutkować nałożeniem wysokiej kary finansowej.
W ofercie sklepu Znaki24.pl dostępne są tablice informacyjne udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, opracowane przez specjalistów z zakresu BHP i medycyny. Wszystko to sprawia że kupno produktu w naszym sklepie daje gwarancie ich poprawności merytorycznej, co może okazać się nieocenioną pomocą w sytuacji zagrożenia życia. W tym dziale można znaleźć zarówno ogólne instrukcje udzielania pierwszej pomocy jak również dostosowane do określonych sytuacji np. porażenie prądem elektrycznym czy instrukcje udzielania pomocy w przypadku oparzenia kwasem i wiele innych. Umieszczenie odpowiedniej tablicy może uratować komuś życie, dlatego zakup już dziś – profesjonalne tablice pierwszej pomocy.