Kategoria

Zakaz palenia (znaki zakazu palenia)

Zgodnie z tzw. "Ustawą Antynikotynową" z dnia 8 kwietnia 2010r. zabrania się palenia wyrobów tytoniowych: na terenie zakładów opieki zdrowotnej, w pomieszczeniach zakładów pracy, w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych, na przystankach komunikacji publicznej, na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego, w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach służących obsłudze podróżnych, na terenach obiektów sportowych oraz placów zabaw. Zakaz palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych obejmuje również inne pomieszczenia użytku publicznego.

Jednocześnie ustawa zobowiązuje właścicieli i zarządców ww. obiektów do umieszczenia w widocznych miejscach odpowiednich oznaczeń słownych i graficznych informujących o zakazie palenia wyrobów tytoniowych na danym terenie lub środku transportu. Za brak informacji o zakazie palenia grozi kara w wysokości 2000zł.

Wraz z wprowadzeniem w życie 8 kwietnia 2010 roku tzw. Ustawy antynikotynowej, zakazane zostało palenie wyrobów tytoniowych we wskazanych w ustawie miejscach użytku publicznego. Wśród obiektów objętych w ten sposób zakazem wymienić należy zakłady opieki zdrowotnej, pomieszczenia zakładów pracy, lokale gastronomiczno-rozrywkowe, przystanki komunikacji publicznej, środki pasażerskiego transportu publicznego i obiekty służące obsłudze podróżnych. Na terenie tych miejsc powinny zostać umieszczone znaki zakazu palenia, wyraźnie informujące o tym obostrzeniu.

Ustawa wskazuje także inne miejsca, w których obowiązuje zakaz palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych – znak powinien znaleźć się również na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego, na terenach placów zabaw i obiektów sportowych oraz w innych pomieszczeniach użytku publicznego.

Znaki zakazu palenia tytoniu - wygląd

Tabliczki zakazu palenia utrzymane są z reguły w tej samej konwencji graficznej. Spotkać można przede wszystkim piktogramy „Zakaz palenia”, prezentujące czarny obrys zapałki, papierosa lub e-papierosa, przekreślony czerwonym zakazem na białym tle tarczy znaku. Dostępne są także znaki BHP „Zakaz palenia” w formie tabliczek, dodatkowo zawierających napisany wyraźną, pogrubioną czcionką napis „Zakaz palenia” wraz z ewentualnymi adnotacjami dotyczącymi tego obostrzenia.

Oprócz standardowych, czerwonych znaków zakazu, dostępne w naszej ofercie są także niebieskie znaki informacyjne, przedstawiające głoszące zakazie palenia w całym obiekcie tytoniu lub papierosów elektronicznych. Także w ich przypadku papieros lub e-papieros przekreślone są czerwoną linią, wyraźnie mówiącą o zakazie. Ponadto posiadamy w naszej ofercie znak przedstawiający przekreślonego papierosa niebędącego piktogramem, a zdjęciem rzeczywiście zapalonego papierosa, wraz z podpisem „Zakaz palenia papierosów”.

Tabliczki informacyjne „Zakaz palenia” - kara za ich brak?

Ustawa wyraźnie mówi, że na terenie obiektów, w których obowiązuje zakaz palenia papierosów - znak powinien zostać umieszczony w widocznych miejscach, w postaci słownej i graficznej. Dotyczy to zarówno nieruchomości, jak i wspomnianych w ustawie środków transportu publicznego. Co istotne, akt prawny wyraźnie wskazuje również konsekwencje niewywiązania się z tego obowiązku przez właściciela lub zarządcę tego typu obiektu. Za brak informacji o zakazie palenia grozi otrzymanie kary finansowej w wysokości 2000 złotych.