Kategoria
MB

Nalepki ostrzegawcze ADR,RID,ADN,ICAO,IMO (MB)

Oznakowanie substancji niebezpiecznych podczas transportu nalepki ostrzegawcze ADR, RID, ADN ,ICAO, IMO (MB)

Znaki ADR, RID jest to podstawowy i obowiązujący prawie w całej Europie system oznaczeń kodowych stosowany w transporcie materiałów niebezpiecznych. Usankcjonowany jest postanowieniem konwencji ADR dla transportu kołowego RID dla transportu kolejowego. Przewidują one oznakowanie środków transportu materiałów niebezpiecznych specjalnymi tablicami ostrzegawczymi.

Oznakowanie ADN służą do oznaczania przewozu towarów niebezpiecznych w żegludze śródlądowej.

Oznakowanie ICAO znaki zaprojektowane dla międzynarodowy przewóz materiałów niebezpiecznych drogą lotniczą

Oznakowanie IMO odnosi się do bezpiecznego przewozu statkami napromieniowanego paliwa jądrowego, plutonu i wysoko promieniotwórczych odpadów w pojemnikach