Kategoria

Znaki ISO 7010

Wedle Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – obiekty użyteczności publicznej muszą być oznaczone znakami ewakuacyjnymi. Dobrze widoczne oznakowanie jest niezbędne do zwiększania bezpieczeństwa i odgrywa kluczową rolę podczas sytuacji zagrożenia. Zapraszamy do zapoznania się ze znakami ewakuacyjnymi, które odpowiadają międzynarodowej normie PN-EN ISO 7010:2012.
Strona:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Strona:
  1. 1
  2. 2
  3. 3