Kategoria

ISO 7010

Aktualne przepisy BHP odnośnie znaków ostrzegawczych, przeciwpożarowych i ewakuacyjnych zostały określone w normie PN-EN ISO 7010:2012 i zastąpiły wcześniej obowiązującą normę PN-N-01256-02:1992. Dostępne w tej kategorii piktogramy bhp posiadają odpowiedni wymiar i kolorystkę zgodną z wymaganiami PN-EN ISO 7010.

Strona:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Strona:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4