Kategoria

Znaki ewakuacyjne nowa norma ISO 7010

Wedle Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – obiekty użyteczności publicznej muszą być oznaczone znakami ewakuacyjnymi. Dobrze widoczne oznakowanie jest niezbędne do zwiększania bezpieczeństwa i odgrywa kluczową rolę podczas sytuacji zagrożenia. Zapraszamy do zapoznania się ze znakami ewakuacyjnymi, które odpowiadają międzynarodowej normie PN-EN ISO 7010:2012.

Wiele osób zastanawia się, co wpłynęło na to, jak wyglądają znaki ewakuacyjne. Norma ISO 7010 to prawidłowa odpowiedź na zadane w ten sposób mimowolnie pytanie. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, wszystkie obiekty użyteczności publicznej muszą być oznaczone między innymi znakami ewakuacyjnymi, które odpowiadają międzynarodowej normie PN-EN ISO 7010:2012. Znaki te podzielić można jednak na kilka kategorii.

Znaki ISO 7010 – rodzaje

Zasadniczo znak ISO, który określa norma 7010, może należeć do jednej z kilku kategorii. Oczywistą możliwością są znaki ewakuacyjne i ratunkowe, nierzadko występujące w parze ze znakami przeciwpożarowymi. Te pierwsze wskazują zazwyczaj na kierunek ewakuacji, miejsce zbiórki do ewakuacji oraz kierunek ucieczki do wyjścia ewakuacyjnego, zaznaczają obecność podręcznej torby medycznej czy też respiratora tlenowego, a także wskazują na defibrylator czy też punkt pierwszej pomocy medycznej. Drugie z kolei znaki przeciwpożarowe wskazują przykładowo, gdzie znajduje się wózek gaśniczy, drabina pożarowa, gaśnica, hydrant wewnętrzny, czy też alarm przeciwpożarowy.

To jednak niejedyne znaki, jakie obejmuje norma ISO 7010. W kategorii tej znajdują się bowiem także znaki zakazu (na przykład używania telefonów komórkowych, fotografowania, siadania, wstępu ze zwierzętami czy też zakaz palenia tytoniu), znaki ostrzegawcze, a także znaki nakazu (np. stosowania ochrony głowy, używania poręczy, czy też przechodzenia w oznakowanym miejscu). Dodatkowo napotkać można znaki nakazu z opisem, takie jak znak wskazujący na podajnik do stoperów do uszu.

Znaki ISO 7010 – kolorystyka i piktogramy

W zależności od tego, czy mamy na myśli znaki ewakuacyjne ISO 7010, czy też inne znaki ISO 7010, mamy do czynienia z różnego rodzaju piktogramami, które umieszczane są na ich tarczy. Co więcej, poszczególne rodzaje znaków różnią się także samym wyglądem i kolorystyką. I tak: znaki ewakuacyjne i ratunkowe mają zieloną tarczę wraz z białą lub kremową obwódką. Tego samego koloru jest piktogram ISO 7010 umieszczony na ich tarczy. Znaki przeciwpożarowe z kolei wyróżniają się czerwonym tłem oraz jasnym piktogramem i ramką.

Znaki zakazu charakteryzuje białe tło oraz czerwona, okrągła obwódka wraz z przekreśleniem występującego na nich czarnego piktogramu, wskazującego na zabronioną czynność. Znaki ostrzegawcze mają kształt trójkąta równobocznego o czarnej obwódce, wewnątrz której, na żółtym tle, mieści się czarny piktogram. Dzięki zastosowaniu tak kontrastowych barw rzucają się w oczy i – zgodnie ze swoim działaniem – ostrzegają przed niebezpieczeństwem. Znaki nakazu, podobnie jak w przypadku tych, występujących w ruchu drogowym, to okrągłe, niebieskie tarcze z białym piktogramem, nakazującym określone zachowanie na danym obszarze.

Strona:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Strona:
  1. 1
  2. 2
  3. 3