Kategoria
LB

Oznakowanie substancji chemicznych z opisem (LB)

W tej kategorii można znaleźć oznaczenia bhp dla substancji chemicznych zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Wszystkie piktogramy zostały opatrzone wyraźnym opisem informującym z jakim rodzajem substancji chemicznej mamy do czynienia np. substancja łatwopalna, toksyczna, drażniąca, korodująca czy stanowiąca zagrożenia biologiczne . Piktogramy wykonane są zarówno w formie folii samoprzylepnej jak i płyty PCV. Wszystkie dostępne oznaczenia są trwałe, odporne na warunki atmosferyczne i zgodne z nowymi przepisami dotyczącymi oznaczeń niebezpiecznych. - Oznakowanie substancji chemicznych z opisem (LB)